Szkolny Klub Europejski "Eurodziałacz"
działający przy Gimnazjum im. Św. Faustyny w Świnicach Warckich.

Mamy odwagę nazwać się otwartymi, odważnymi i mobilnymi, poszukujemy swojej ścieżki życiowej i sposobu na skuteczną edukację. Szukujemy swojej ścieżki życiowej i sposobu na skuteczną edukację.

Jeśli poszukujecie odpowiedzi na pytanie czy warto uczyć się, studiować, czy zdobywać doświadczenia podczas praktyk zagranicznych, przeczytajcie, obejżyjcie, zastanówcie się. My już to zrobiliśmy, a nasze argumenty znalazły się na tej stronie.

Strona stworzona podczas realizacji zadań do projektu „Move your Europe”
ale chcemy, żeby żeby była dla wszystkich odwiedzających impulsem do przemyśleń na temat mobilności i szans jakie niesie nauka za granicą.  
Znajdziecie również odpowiedź na pytanie ile kosztuje wyjazd i czy formalności to duży problem.
TEMAT DEBATY:
„Zagraniczny wyjazd w trakcie nauki pomaga młodym ludziom zdobyć lepsze wykształcenie i znaleźć pracę mimo kryzysu gospodarczego”.

W ciekawej formie wypowiedzi - debacie oksfordzkiej, zawarliśmy wszystkie nasze przemyślenia, na ten temat
Stoimy u progu dorosłości i musimy coraz częściej zadawać sobie pytanie co z naszą przyszłością. Szybko zmieniająca się rzeczywistość wymusza na nas szukania sposobu dostosowania się do zmieniającej się oferty edukacyjnej. Powstają nowe zawody, nowe kierunki studiów, W przyszłości będziemy być może pracować w zawodach, o których nikt jeszcze nie słyszał. Jak zaplanować przyszłość

Oferta szkół i uczelni jest coraz ciekawsza, powstają nowe klasy, specjalności, kierunki, a otwarte granice, uwolniony rynek pracy powoduje że szukamy zatrudnienia również za granicą. Szkoły, uczelnie, organizacje pozarządowe umożliwiają wyjazdy na studia, wymiany, praktyki. Uważamy, że taki wyjazd to świetna propozycja podnoszenia swoich umiejętności, zdobywania wiedzy i doświadczeń, Uważamy, że każdy, nawet najkrótszy wyjazd po naukę za granicę, to krok do lepszego wykształcenia, ważny etap w szukaniu drogi przyszłości i najlepszy sposób na doskonalenie języka obcego.
Własna strona internetowa za darmo - sprawdź